Lody

Lody van de Kamp:
Afkomstig uit een Joods gezin waarvan de vader twee jaar doorbracht in het concentratiekamp Auschwitz en de moeder als onderduikster de oorlog overleefde, volgde Van de Kamp een rabbinale opleiding aan de Talmoedhogescholen in Montreux en Londen, waarbij hij ook bevoegd werd om als ritueel slachter (sjocheet) op te treden. Van 1973 tot 1978 verrichtte hij dergelijke slachtingen (sjechita geheten) in Amsterdam. Na in 1978 in Londen zijn studie tot een goede einde te hebben gebracht, was hij er enige tijd als rabbijn werkzaam, alvorens hij in 1981 als rabbijn voor het NIG in Den Haag werd gestationeerd. In 1987 verruilde hij deze standplaats voor die van Amsterdam, gevolgd door die van Rotterdam, waar hij van 1994 tot 1996 functioneerde.

Sindsdien is Van de Kamp niet meer als rabbijn werkzaam maar houdt hij zich met andere zaken bezig. In 1995 lid geworden van het CDA, kwam hij in 1998 voor deze politieke partij in de deelgemeenteraad van het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel terecht, een tijdlang als fractievoorzitter en vanwege de teleurstellende uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 sindsdien als duoraadslid. Eveneens werd hij adviseur van het CDA in Amsterdam. Zijn keuze voor deze confessionele partij was ingegeven door de Bijbelse grondslag van het CDA, waardoor deze door het Woord van God als uitgangspunt te nemen zich op de juiste weg zou bevinden. In 1996 werd hij ook directeur van de reisorganisatie Jehoeda Services.

Van de Kamp is eveneens op andere terreinen actief. Zo is hij verbonden aan de religieus-joodse school het Cheider te Amsterdam, is hij voorzitter van de Stichting Vrienden Bikur Cholim Ziekenhuis Amsterdam en zit hij in het curatorium van het Joods Studiecentrum te Leiden.[1] Verder heeft hij twee romans geschreven, waarin de Holocaust centraal staat en publiceert hij in diverse media (Nieuw Israelietisch Weekblad, Reformatorisch Dagblad en Friesch Dagblad) over politieke, maatschappelijke en godsdienstige kwesties. Wat betreft laatstgenoemde, vooral over jodendom en christendom, al is hij geen voorstander van de joods-christelijke dialoog. Van de Kamp heeft zich kritisch uitgelaten over het beeld van Erasmus als een van de grondleggers van de moderne, verlichte samenleving. Hij wees erop dat Erasmus ondanks zijn hervormende ideeën een grote afkeer van Joden tentoonspreidde.