Aanpak

Integrale aanpak
Said&Lody is een onafhankelijk adviesbureau voor Social Cohesie en Diversiteit dat opereert op het gebied van strategische beleidsontwikkeling, onderzoek, communicatie, dialoog, training & coaching. Complexe diversiteitsvraagstukken vragen om een gerichte en integrale aanpak. Said&Lody is hierbij graag uw deskundige
gesprekspartner.

Ontplooiing en participatie
Said&Lody vindt dat iedereen, ongeacht kleur, religie of afkomst dezelfde kansen moet krijgen om zich te ontplooien en een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving. Naast elkaar leven betekent mét elkaar leven; elkaar interesseren en van elkaar leren. De multiculturele samenleving verrijkt en biedt uw organisatie tal van nieuwe kansen. U hoeft er alleen maar op de juiste manier op in te spelen.

Said&Lody voor advies op maat
Said&Lody adviseert u over een systematische aanpak van beleidsvraagstukken, communicatieprocessen
en managementaangelegenheden waarbij de specifieke wensen van uw organisatie centraal staan. Concreet en resultaatgericht. Said&Lody kan u ad hoc van dienst zijn, maar ook continu begeleiden. Precies waaraan uw organisatie behoefte heeft.

De multiculturele samenleving verrijkt en biedt uw organisatie tal van nieuwe kansen. U hoeft er alleen maar op de juiste manier op in te spelen.

Begrijpen en bereiken
De kracht van Said&Lody ligt in het kunnen begrijpen en bereiken van uw specifieke doelgroep. Said&Lody spreekt hun taal, kent hun achtergrond en heeft een uitgebreid intercultureel netwerk.Said&Lody beschikt over relevante opleidingen, ervaring en een sterke affiniteit met de doelgroep. Bovendien is Said&Lody bekend met het beleid en de wensen en verwachtingen van het bedrijfsleven, de overheid en non-profitorganisaties.

Professionele betrokkenheid
Concrete oplossingen voor diversiteitsvraagstukken vragen om een helder en systematisch plan van
aanpak.
Samen met u inventariseert Said&Lody hoe u intercultureel beleid binnen uw organisatie het beste kunt inpassen. Onze adviseurs bezitten het inzicht, de expertise en het netwerk om u te ondersteunen bij het bereiken van uw
doelstellingen binnen de multiculturele samenleving.

We bekijken uw kansen en mogelijkheden en vertalen deze naar de praktijk van alledag, toegesneden op uw unieke situatie. Een integrale benadering is hierbij ons uitgangspunt.

Daarom biedt Said&Lody u een totaalpakket aan diensten van advies tot realisatie:

• Beleid en advies
• Communicatie
• Dialoog
• Training & coaching
• Event Management