Onze Filosofie

SaidenLody staan voor de diversiteit letterlijk en figuurlijk en Met Said&Lody aanpak krijgt uw diversiteitsbeleid een centrale plaats binnen uw organisatie

De snelheid waarmee internationale markten en gemeenschappen zich ontwikkelen eist een alerte houding van organisaties. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal bij het bereiken van organisatiedoelstellingen.
Resultaatgericht diversiteitsmanagement is daarbij cruciaal. Nederland is een smeltkroes van nationaliteiten.

Een van de belangrijkste, en tevens een van de moeilijkste zaken die we over democratie moeten leren is hoe je fair en rechtvaardig omgaat met diversiteit en conflicten. In een plurale samenleving moeten kinderen via een democratische opvoeding leren ontdekken dat mensen van verschillende pluimage toch heel goed samen problemen kunnen oplossen.

Burgerschap in een pluralistische samenleving betekent niet alleen je democratische rechten uitoefenen, maar op een respectvolle en reflectieve manier omgaan met onderling verschillende mensen en met de organisaties en verbanden waar je bij wilt horen. Omgaan met diversiteit is dus een belangrijke doelstelling van burgerschapsvorming. Het ligt voor de hand dat het hier een levensbrede competentie betreft die je kunt leren door deel te nemen aan alledaagse contexten die de deelnemers als ‘divers’ en complex ervaren. In een onderwijscontext komt leren voor diversiteit het meest tot zijn recht in leeromgevingen waar dialoog en betekenisvol leren centraal staat.

Het aantal nieuwe Nederlanders neemt jaarlijks toe: een wezenlijke groep binnen de samenleving en een belangrijke markt. Met een gedegen diversiteitsbeleid profiteert u van de mogelijkheden die de multiculturele samenleving uw organisatie biedt.