Communicatie

Goede communicatie is de juiste toon weten te treffen. In andere culturen heersen vaak andere omgangsvormen en gespreksregels. En die moet u nou maar net kennen: binnen uw organisatie én daarbuiten. Zo zijn bepaalde doelgroepen bijvoorbeeld effectief te benaderen met advertenties, krantenartikelen en wervingscampagnes. Maar stellen mensen met andere achtergronden juist meer prijs op persoonlijk contact. Interactieve media als het internet is inmiddels op grote schaal doorgedrongen bij de diversiteitsdoelgroep.
Ons team is gespecialiseerd in het opzetten van interactieve communicatiekanalen om de doelgroep op de juiste wijze te benaderen. Said&Lody heeft zowel expertise op het gebied van traditionele communicatiemiddelen als nieuwe media en helpt u eventuele kloven te overbruggen en effectieve communicatie te realiseren.