Saïd & Lody: “Wat wij doen, kan jij ook”

Saïd en Lody: “Wat wij doen, kan jij ook”

Op verschillende scholen in de regio Amsterdam zijn Saïd en Lody een bekend duo. Samen ontwikkelden ze een unieke methode – Saïd & Lody – om beeldvorming, discriminatie, polarisatie en uitsluiting onder jongeren bespreekbaar te maken, tegen te gaan en hun blik te richten op een positieve toekomst.

De methodiek Saïd & Lody beslaat een traject van gemiddeld drie tot vier maanden. Een duo bestaande uit twee complementaire rolmodellen begeleidt het traject. Eerst worden afspraken met de school gemaakt en inleidende gesprekken met docenten en eventueel ouders en verzorgers gevoerd. Vervolgens start het duo met een inleidende gastles om kennis te maken met een klas en het onderwerp te introduceren. Daarna gebruiken Saïd en Lody excursies om middels ‘ervarend leren’ jongeren te inspireren, prikkelen, raken en motiveren om anders te kijken en te denken. Ten slotte voert het duo een afsluitend evaluatiegesprek met docenten en leerlingen. De methodiek Saïd & Lody werkt vanuit vier basisprincipes:

  1. De mens staat centraal
  2. Doorbreek generaliserende beeldvorming
  3. Iedereen heeft talent
  4. Wees oprecht, helder, duidelijk én bied kansen

Het werkterrein van duo’s richt zich in eerste instantie op gemeenten waar de afgelopen periode maatschappelijke onrust (waarneembare uitingen van discriminatie, uitsluiting, polarisatie, criminalisering of radicalisering) onder jongeren (op scholen) is geweest of nog gaande is. Is dit in uw gemeente of op uw school het geval en wilt u hiermee aan de slag aan de hand van de methodiek Saïd & Lody?

  • Download de methodiek Saïd & Lody hier