Home

Verhoudingen zien er anders uit als je met mensen om de tafel gaat zitten en verhalen uit hun eigen mond beluistert.

Beleid en Advies

Onze maatschappij en haar demografische ontwikkeling vraagt om aangepast beleid. Said&Lody denkt gedurende het hele beleidsproces met u mee. Onze adviseurs weten vanuit hun multiculturele expertise en achtergrond wat er leeft onder de doelgroep en kunnen u adviseren over diversiteitsbeleid binnen uw organisatie.

Actief op scholen

Saïd & Lody verzorgen trajecten voor jongeren op scholen om de weerbaarheid van deze jongeren te vergroten. Hiermee wil Saïd & Lody ontsporing van jongeren, zoals discriminatie, uitsluiting, polarisering, criminalisering en radicalisering, voorkomen en tegengaan. Om hun succesvolle methode door te geven aan nieuwe duo’s is deze op schrift gesteld door Movisie, in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bekijk het handboek hier. Wil uw gemeente of school Saïd & Lody inzetten als duo of gebruik maken van de ontwikkelde methodiek? Lees hier meer.

Dialoog en verbinding

Said&Lody stimuleert diverse doelgroepen door met elkaar in dialoog te gaan. Door het delen van persoonlijke ervaringen, ideeën en door te zoeken naar overeenkomsten in plaats van verschillen leren gesprekspartners elkaar (beter en anders) kennen. Waardoor er aan tafel ruimte ontstaat. Ruimte voor een nieuwe blik, voor reflectie, en voor samenwerking. Ook aan een tafel met mensen die elkaar nooit eerder zagen.

Training & Coaching

samenwerking binnen en tussen teams van diverse samenstelling wordt steeds belangrijker. U wilt in uw organisatie flexibel kunnen omgaan met mensen uit verschillende culturen. Of u wilt weten hoe u het maximale uit uw team, leerlingen, docenten, medewerkers of pupils haalt door ze zo goed mogelijk te begeleiden.

Jeugd Preventie Team

Said&Lody is sinds 2013 betrokken bij het opzetten van het Jeugd Preventie Team in Amsterdam, na dit eerder Said en zijn partners 8 jaar lang succesvol opgezet te hebben in Amsterdam West. Het team is het afgelopen jaar getraind om een beter functionerend aanspreekpunt te worden voor de wijk in het geval van overlast.

Onze video's

Korte versie

Lange versie

Lody vertelt

Said vertelt ook

Vlog Roberto

Onze boeken

Nieuws

10 jaar SAID & LODY

Klik hier voor meer informatie. (Foto: Marjan Borsjes)

“Het andere verhaal”, Moslims en joden in de Tweede Wereldoorlog

De betekenis van deze expositie voor inwoners in onze stad. Wat is voor de Amsterdams Joodse gemeenschap de grootste vijand? Nee, dat is niet de Moslim in West, Oost of in Buitenveldert. Dat is niet de Marokkaan om de hoek.

Een bijzondere mens

Verhoudingen zien er anders uit als je met mensen om de tafel gaat zitten en verhalen uit hun eigen mond beluistert. Dit moet de ervaring zijn geweest van een aantal Marokkaans-Nederlandse jongeren die een verzoek inwilligden van de gepensioneerde rabbijn Lody van de Kamp om met elkaar in gesprek te gaan.

Onze partners